Znak towarowy

Spark Management Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii , właściciel portalu pornxes.com, posiada zarejestrowany znak towarowy „pornxes” w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej znaku towarowego Unii Europejskiej. Wszystkie dane dotyczące tego znaku zapisane są w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej